28563611

Hvad er RAB-registrering?

RAB betyder Registreret Alternativ Behandler og er en registreringsordning, der gælder for alternative og komplementære behandlere, som udøver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen.
Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).
Foreninger, der er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed til at registrere alternative behandlere efter denne ordning, har en forpligtelse til at håndtere kravene i relation til de fagområder, der omfattes af godkendelsen.