28563611

Traditionel Kinesisk Medicin (TCM)

Akupunktur er en del af en ca. 5-6000 år gammel kinesisk lægekunst, hvor man helt overordnet opfatter kroppen som en konstant balance og gensidig afhængighed mellem to modsatrettede grundenergier kaldet yin og yang. Filosofien bag østens lægekunst bygger på forståelsen af det energiflow, som løber igennem 14 overordnede energibaner (meridian banerne), som hver især korresponderer med forskellige kropsfunktioner og organsystemer. Ved at styrke eller dæmpe ‘over’ eller ‘under’ energi i kroppen hjælpes klienten til at genoprette de ubalancer længere tids belastning har forårsaget. Behandlingsformen kaldes Traditionel Kinesisk Medicin (TCM)

Med (TCM) akupunktur kan vi behandle og afhjælpe en lang række lidelser, sygdomme og problemstillinger, akutte såvel som kroniske idet TCM-akupunktur er designet til at behandle både den aktuelle her og nu problemstilling så vel som den bagvedliggende årsag. I TCM-akupunktur bevæges qi i meridianbanerne og sender derved bevægelse og næring til kroppen og dens organer.

Ved første behandling, som varer ca. 1 time og 15 min. stilles en grundig diagnose og behandlingsstrategien lægges forud for at de første nåle sættes.
Herefter gives opfølgende behandling af 45 min. varighed.
Der kan typisk laves løbende justeringer og supplement til behandlingen i form af eksempelvis kost- og livsstilsråd mv. afhængigt af behandlingsstrategien.

Akupunkturen virker typisk ekstra godt sammen med

 • livsstils-råd
 • kostråd
 • homøopati/urter
 • moxa/varme
 • infrarød sauna
 • cupping

Og kan behandle lidelser som:

 • Smerter/skader i kroppen og bevægeapparatet
 • Muskel og led smerter
 • Sener- og ledbånds problematikker
 • Hovedpine/migræne piskesmeld
 • Stress/angst/udbrændthed
 • Mave-Tarm lidelser
 • Luftvejslidelser (KOL, astma mv.)
 • Pandemi- senfølger
 • Allergi/immunologiske lidelse
 • Tinitus/svimmelhed
 • Fertalitet og graviditets problematikker
 • menstruations/graviditets problemstillinger
 • Styrkelse af immunforsvar generelt og specifikt
 • Behandling af mennesker med kræft
 • Skulder og nakke spændinger
 • Ryg- og lændeproblemer

Første behandling Kr. 775,-

Opfølgende behandling Kr. 465,-